התמקדות באב טיפוס

בחירת אב טיפוס כפתרון מועדף למיזם מתוך כמה כיווני פעולה אפשריים שנבחנו.

התהליך נועד לחידוד היוזמה דרך יצירת נקודות מבט מקוריות וחדשות לפתרון הבעיה, זאת תוך התייחסות לצרכים וליעדים באמצעות חשיפה למקורות מידע, מחקרים, ביקור במוסדות חינוך וגיוס יועצים אקדמיים וכד'.

לאחר המחשה והתנסות במרחב החינוך הרלוונטי, היזם יתמקד בפתרון אחד מועדף.