העמקה רעיונית ומיקוד חלופות

מטרת השלב היא יצירת אסופת רעיונות רחבה ככל האפשר למענה לצורך/ בעיה שהיזם הציג וצמצום למס' חלופות מועדפות.

תהליך "רעיונאות"( ideation) נועד לאפשר ליזם לבדוק את עצמו בנוגע לצורך, בעיה והפתרון המוצע כדי להגיע מוכן לפיתוח בידיעה ברורה ומעוגנת בנוגע לרעיון המוצע לפיתוח.