מטרת שלב זה היא יצירת קהילת יזמים העוסקים ברעיון, בעיה או צורך דומים וגיבוש מספר יוזמות לכדי יוזמה משותפת.

שותפות בין יזמים נועדה להפרות האחד את השני ברעיונות, אתגרים, תהליכי פיתוח רעיון, קהלים רלוונטיים ועוד. 

התאגדויות