• Facebook - White Circle
  • YouTube - Grey Circle

מידע נוסף על אגף מו"פ ניסויים ויזמות:

מנהלת מסלול המעבדות: רבקה גרוסמן

דוא"ל: rivkagrs@gmail.com

 המעבדה 

כי לפעמים הכי חשוב לשאול את השאלה הנכונה

המעבדה היא מרחב פיתוח משותף למטה, שטח ואקדמיה שתכליתו מציאת מענים פדגוגיים מערכתיים לצרכים ובעיות שמעלה אחד מגופי המטה

שיתוף פעולה בין מטה, שטח ואקדמיה

עד היום ההפרדה בין שטח ומטה בתהליכי פיתוח השתמרה בשני ערוצים עיקריים: או שהמטה ריכז את הפיתוח ו"הוריד" את התכניות והתוצרים למטה לשטח, או שבתי ספר הובילו את הפיתוח ובכך נוצרו איים של הצלחות, אך תוצרי הפיתוח לא התחשבו בהיבטים המערכתיים.
המעבדות מובילות ניסיון חלוצי לקדם תפיסת פיתוח פדגוגי שמפגישה אנשי שטח ומטה מתוך הנחה כי הבניית דיאלוג משותף נטול היררכיות תקדם את המערכת ובה בעת היא מהווה יעוד בפני עצמה. למעבדה שותפים אנשי ונשות חינוך ממספר בתי ספר שמגבשים ביחד עם גורמי מטה ואקדמיה תפיסה כוללת להתמודדות עם הצורך, ומובילים בבתי הספר התנסויות פדגוגיות שמטרתן לגבש שדה רעיוני של מענים עבור המטה.

שאילת שאלות

ההנחה היא כי דבר אינו מובן מאליו, אפילו לא הצורך עצמו שהוגדר בתחילת התהליך.
בכל מעבדה הופכים והופכים בהנחות היסוד, כאשר לכל אורך הפיתוח מתקיים היזון חוזר בין התפיסה הכוללת לבין ההתנסויות בשטח.

חשיבה עיצובית

תהליך הפיתוח המתנהל במעבדה מתבסס על עקרונות החשיבה העיצובית: חקירה מעמיקה של הצורך ושל הקיים בתחום; הגדרת בעיה בדרכים חדשות; העלאת רעיונות יצירתיים; גיבוש ניסויים "קטנים וחכמים" שחותרים לתובנות גדולות.

Please reload

מעבדה - מה החידוש לעומת דרכי הפעולה המוכרות?

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now